📢 -15% PROMO DISCOUNT with code HOLIDAYS
playbase logo

📜 Regulamin

Z dnia 30.01.2023

§1 Podstawowe definicje

1.1 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

1.2 Administrator - osoba fizyczna będąca właścicielem Serwisu; Jacek Maciejak zamieszkały w Polsce.

1.3 Promowanie - płatna usługa polegająca na wyróżnieniu wybranego Serwera w Serwisie na określony czas.

1.4 Serwis - strona internetowa znajdująca się w domenie playbase.pro.

1.5 Serwer - zewnętrzna aplikacja dodana przez Użytkownika, która podlega monitoringowi przez Serwis na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.

1.6 Operator płatności - pośrednik w zakupie usługi Promowania. W zależności od wyboru Użytkownika jest to:

 • PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg

 • Stripe, Inc. - Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

§2 Informacje ogólne

2.1 Korzystanie z podstawowej funkcjonalności serwisu jest darmowe.

2.2 Korzystać z serwisu może osoba, która ukończyła 13 rok życia, lub posiada zgodę opiekuna prawnego.

2.3 Użytkownik jest zobowiązany do: * Przestrzegania lokalnego prawa oraz regulaminu Serwisu. * Informowania o ewentualnych błędach lub lukach bezpieczeństwa znajdujących się w Serwisie.

2.4 Serwis zabrania umieszczania w nazwie, opisie, bannerach, komentarzach treści wulgarnych, obraźliwych oraz przeznaczonych dla osób pełnoletnich.

2.5 Administrator nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników, jednak informuje, iż są one moderowane.

2.6 Zabrania się powielania w sposób celowy Serwera na liście w celu zwiększenia jego widoczności przez użycie kilku adresów domenowych lub IP dla jednego Serwera Użytkownilka.

2.7 Każdy Użytkownik ma prawo do oddania jednego głosu dziennie na dowolną ilość Serwerów.

2.8 Zabrania się umieszczania treści oraz serwerów, które nie są związane z tematyką Serwisu takie jak reklamy czy linki do innych stron o podobnej tematyce (listy serwerów, hostingi).

2.9 Zabrania się manipulowania liczbą graczy online, stosując tzw. fake-sloty lub boty. Takie serwery będą automatycznie blokowane, a po pewnym czasie usuwane z listy.

§3 Prawa i obowiązki Administratora

3.1 Administrator ma prawo do:

 • Usunięcia Serwera bez podania przyczyny.
 • Usunięcia wszystkich kont Użytkownika z Serwisu, jeśli posiada ich więcej niż jedno.
 • Usunięcia wszystkich głosów Serwera, jeśli uzna, że zostały oddane w sposób nieuczciwy.
 • Usunięcia komentarzy Serwera łamiących punkt 2.4 regulaminu.
 • Przerwania dostępu do Serwisu bez podania przyczyny.
 • Wykonania przerwy technicznej w Serwisie.

3.2 Administrator jest zobowiązany do:

 • Usuwania błędów uniemożliwiających korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 • Moderacji treści dodawanych przez Użytkowników pod kątem zgodności z Regulaminem Serwisu.
 • Ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
 • Zwrócenia czasu niedostępności Serwisu aktualnym usługom Promowanym, jeśli ten przekroczył 4 godziny.

§4 Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z dostępem do sieci internet.

4.2 Serwis wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi javascript w przeglądarce.

4.3 Serwis zaleca korzystanie z aktualnych przeglądarek Firefox, Google Chrome, Opera oraz Edge.

4.4 Korzystanie z aplikacji blokujących reklamy, w tym określoną zawartość strony może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§5 Usługi płatne

5.1 Serwis dostarcza płatną usługę Promowania wybranego Serwera na liście serwerów. Sprzedawcą usługi Promowania Serwera jest Administrator Serwisu.

5.2 Promowanie polega na wyróżnieniu wybranego Serwera na początku listy oraz wyłączeniu bannerów reklamowych AdSense na podstronie Promowanego Serwera.

5.3 Usługa Promowania wykupywana jest przez Użytkownika na określony przy zakupie czas.

5.4 Promowane Serwery są sortowane według pozostałego czasu zakupionego Promowania.

5.5 Serwer otrzymuje Promowanie po zaksięgowaniu płatności przez wybranego Operatora płatności. W przypadku płatności za pomocą PayPal może to trwać do 24 godzin.

5.6 Promowane jest na stałe przypisane do konkretnego Serwera i nie podlega wymianie lub przeniesieniu.

5.7 Dokonując zakupu Promowania Serwera w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi i przyjmuję do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi.

5.8 W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub Polityką Prywatności, a w szczególności z naruszeniem obowiązującego prawa, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do wypowiedzenia zakupionej usługi Promowania w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu dokonanej na rzecz Serwisu płatności.

5.9 W przypadku nieotrzymania zakupionej usługi Promowania Serwera w Serwisie Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji do Administratora Serwisu przez adres e-mail [email protected].

riko.dev

playbase logo © 2024

powered by riko.dev, made in 🇪🇺